Menu
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Sluiten

  Categorieën

  Filters

   Garantie & herroepen

   Garantie & herroepen
   Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

   Wanneer je de overeenkomst wil herroepen vul dan onderstaande Modelformulier voor herroeping in en stuur deze naar onderstaande adres:

   Boottotaal BV
   Baronieweg 13,
   5321 JV Hedel
   0418-514018
   [email protected]


   Modelformulier voor herroeping

   Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

   De levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
   De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
   Herroept/herroepen*

   Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
   * [Naam consumenten(en)]
   * [Adres consument(en)]
   * [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


   * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

   Herroepen (van diensten)

   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bpvenstaande modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


   Indien u zich heeft ingeschreven voor een training/workshop/cursus geldt deze herroepping natuurlijk ook. Schrijft u zich in binnen 14 dagen voor de datum waarop de training/workshop/cursus plaatsvindt dan mag u zich herroepen op u deelname buiten de annuleringstermijn van 5 dagen voor aanvang.


   Gevolgen van de herroeping
   Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.